A jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalma csak tájékoztató jellegű, a francia nyelvű dokumentum a jogilag kötelező érvényű.
 

a. Titoktartás: Ön tudomásul veszi, hogy Ön az Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: "Megállapodás") teljes egészében elfogadja,beleértve a jelen Megállapodáshoz kapcsolódó hivatkozásokat is.

Adatvédelmi Szabályzatunk magában foglalja a személyes adatok gyűjtését, felhasználását, megőrzését és nyilvánosságra hozatalát, valamint leírja, hogy hogyan és milyen célból gyűjtjük, használjuk, tároljuk és védjük az Ön által megadott adatokat.

b. Adatvédelem: A személyes adatok védelme fontos kérdés számunkra. Az iBanFirst vállalja, hogy betartja a hatályos adatvédelmi törvényeket, beleértve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó és egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletetet, valamint a személyes adatok szabad áramlásáról szóló 95/46 / EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet); a továbbiakban: a Rendelet.

Személyes adatgyűjtés

Az e megállapodással összhangban feldolgozott saját személyes adatai vonatkozásában valamennyi fél egyetért abban, hogy Ön az adatok valós tartalmának ellenőrzéséért, míg az iBanFirst az adatok jogszerű feldolgozásért felelős. A személyes adatokat és a személyes adatokra vonatkozó utasításokat amelyeket Öntől kapunk a jelen Megállapodásnak megfelelően kezeljük. A személyes adatokat megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük. Adatkezelőként az iBanFirst jóváhagyott külső felet rendelhet a személyes adatok feldolgozásához, feltéve, hogy a jóváhagyott külső félre ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint az iBanFirst adatfeldolgozásra vonatkozó kötelezettségei.

Ön tudomásul veszi, hogy az iBanFirst Önre hivatkozik személyes adatok felhasználásának és feldolgozásának hatáskörében.Ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget az olyan jellegű követelésért, amely az Ön mulasztásának következménye.

A feldolgozás célja

Az iBanFirst személyes adatokat gyűjthet Önről a szolgáltatásain, weboldalán, adatlapjain keresztül.

E tevékenységek célja:

 • A webhely funkcióinak biztosítása azonosítás és hitelesítés céljából
 • Szerződéses és előszerződéses viszonyok kezelése
 • Megfelelés az összes hatályos törvényi és jogszabályi rendelkezésnek, különösen a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzésére
 • Visszaélés vagy csalás megakadályozása
 • iBanFirst legitim érdekei (megőrzési intézkedések, csalás elleni küzdelem, biztonság stb.)
 • Az iBanFirst szolgáltatásainak fejlesztése (Statisztikák és tesztek készítése, a személyzet oktatása, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése)
 • Kereskedelmi kutatások és marketinghasználat

Az adatok felhasználója

Az iBanFirst (beleértve az anyavállalatot és fiókjait / leányvállalatait) az Ön személyes adatainak felhasználója. Az Ön személyes adatait, akár egyéni, akár összesített formában, soha nem továbbítjuk külső félnek, a fenti és az alább felsorolt ​​esetek kivételével. Sem az iBanFirstnek, sem egy külső félnek nem áll jogában a látogatók és a felhasználók iBanFirst weboldalon / alkalmazásokon található személyes adatait értékesíteni. Az iBanFirst biztosítja, hogy a jóváhagyott külső felek által történő feldolgozási módszerek megfelelnek a Rendeletnek és annak alkalmazásának.

Néhány személyes adat nyilvánosságra hozható a következő esetekben:

 • Jóváhagyott külső felek, partnerek számára a Szerződések és előszerződések kezelése kapcsán
 • Az iBanFirst által nyújtott szolgáltatások fejlesztésére és / vagy a Rendelet betartására irányuló intézkedések végrehajtására érdekében (ideértve többek között a csalás elleni küzdelmet, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet és a pénzmosás elleni intézkedéseket)
 • Az Általános Felhasználási Feltételek (T & C) alkalmazásának részeként
 • Az iBanFirst legitim érdekei betartása érdekében (megőrzési intézkedések, csalás elleni küzdelem, biztonság stb.)
 • Az illetékes hatóságok kéréseinek teljesítése keretében
 • Az iBanFirst tulajdon vásárlásával / eladásával kapcsolatosan

 

Felhasználhatósági időtartam: Az adatok tárolása

Személyes adatait az iBanFirst csak a gyűjtés céljának megfelelő ideig tárolja, kivéve a ha szabályozó szervek által előírt megőrzési időszak ennél hosszabb (ideértve a 2015/849 EU irányelvet és az alkalmazását is).

Abban az esetben, ha az Ön adatainak összegyűjtéséhez az Ön beleegyezése szükséges, csak addig az időtartamig használjuk adatait, amelybe beleegyezett. Miután beleegyezését visszavonta, adataidat a csak minimálisan előírt időtartamig őrizzük.

A személyes adatokat a szerződés teljesítése alatt és addig őrizzük, amíg le nem jár a törvény által az archiválásra vagy a korlátozásra előírt kötelező határidő vagy a törvény által előírt időszak.

A tárolás helye

Az Ön személyes adatait személyes adatok átvitele céljából az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívül tárolhatjuk és továbbíthatjuk, (lásd az "Adatok felhasználója paragrafus alatt").

Az iBanFirst szerverei az Európai Gazdasági Térség (EEA) területén találhatók.

Biztonsági intézkedések

Az adatokhoz kapcsolódó biztonsági intézkedések részletesen megtalálhatóak a Általános Felhasználási Feltételekben (T & C)

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok közlése

Önnek joga van szabadon hozzáférni az iBanFirstnél tárolt személyes adataihoz.

Az adatok törlésére vonatkozó jogosultság

Bizonyos esetekben (de a 2015/849 EU irányelv és a szabályozási kötelezettségek megszegése nélkül) kérheti az iBanFirstnél tárolt adatainak törlését. 

A hordozhatósághoz való jog

Az Önnel kapcsolatos adatok egyértelmű, olvasható és gyakran használt formában elérhetőek az Ön számára.

Az tiltakozáshoz való jog

Ön bármikor tiltakozhat az Önnel kapcsolatos adatok feldolgozása ellen. E jog gyakorlása csak az alábbi két helyzet egyikében lehetséges:

 • Amennyiben e jog gyakorlása legitim történik, vagy
 • Ha e jog gyakorlása megakadályozza az összegyűjtött adatokat kereskedelmi célokú felhasználását.

Jogainak érvényesítése

Jogainak érvényesítéséhez vagy további információkért kérjük, írjon a privacy@ibanfirst.com email címre.

Időben válaszolunk

Az iBanFirst vállalja, hogy az igénylés kézhezvételének időpontjától számított egy (1) hónapon belül válaszol a megkeresésre vagy bármely egyéb kiegészítő információra vonatkozó kérelemre.

Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

Önnek joga van felvenni a kapcsolatot az Ön kijelölt országának azon felügyeleti hatóságával, amely felelős az iBanFirst által üzemeltetett adatok feldolgozásával kapcsolatos panaszokért.

Cookie-k használata

Általános információ

Az iBanFirst, mint a webhely üzemeltetője cookie-t helyezhet el a terminál merevlemezére (számítógép, táblagép, mobiltelefon stb.), hogy biztosítsa a weboldalunk használatának zavartalan és optimális navigálását.

A "cookie-k" olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyet a számítógép böngészője tárol a webhely felkeresésekor és amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépet, a táblagépet vagy a mobiltelefont az általunk kínált szolgáltatások személyre szabásához.

A cookie-k segítségével gyűjtött információ semmilyen módon nem azonosítja Önt név szerint. Csak saját szükségleteinkre használjuk, hogy javítsuk weboldalunk interaktivitását és hogy a felhasználó könnyen és kényelmesen böngészhessen a webhelyen. Valamint,hogy  küldhessünk az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmakat. Ezen információk nem továbbíthatóak harmadik fél számára, kivéve ha az iBanFirst az Ön előzetes beleegyezését megszerezte, vagy ha az információ nyilvánosságra kerülését a törvény előírja, közigazgatási / igazságügyi hatóság rendelet / lekérés alapján.

Cookie-k beállításai

Az iBanFirst lehetővé teszi, hogy bármikor elfogadja vagy elutasítsa a cookie-k használatát. Az első iBanFirst weboldalon történő látogatáskor egy banner jelenik meg az oldal alján. Röviden ismerteti a cookie-k és hasonló technológiákkal kapcsolatos információkat. Ez a banner figyelmezteti Önt, hogy a weboldalon történő navigálás folytatásával elfogadja a cookie-k használatát a navigációs készüléken. A lábléc banner bezárásával Ön beleegyezett a cookie-k használatába.

A cookie típusától függően szükség lehet az Ön beleegyezésére.

1. Cookie-k, amelyek nem igényelnek beleegyezést

Bizonyos cookie-k nem igényelnek beleegyezést amennyiben azok szigorúan a weboldal karbantartásához szükségesek, vagy kizárólagos célja elektronikus kommunikáció lehetővé tétele vagy megkönnyítése. Ezek közé tartozik a munkamenet azonosítója, a hitelesítés, a terheléskiegyenlítő munkamenet cookie-jai és a cookie-k a kezelőfelület testreszabásához. Ezek a cookie-k teljes mértékben e “cookie-k használata” irányelv hatálya alá tartoznak, amelyeket az  iBanFirst adott ki és kezel.

2. Előzetes beleegyezést igénylő cookie-k

Ez a követelmény a külső féltől származó "tartós" cookie-kra vonatkozik, amennyiben azok böngészőterében maradnak, amíg nem törlődnek, vagy le nem járnak.

Mivel az ilyen cookie-kat külső fél bocsátja ki, használatuk és tárolásuk a külső fél adatvédelmi szabályzata szerint történik. Ez a cookie-család tartalmazza a közönségmérési cookie-kat, a hirdetési cookie-kat és a közösségi hálózati megosztási cookie-kat.

A közönségmérési cookie-k statisztikákat hoznak létre az iBanFirst weboldal különböző elemeinek felhasználásáról és használatáról (például a megtekintett tartalomról). Ezek az adatok lehetővé teszik az iBanFirst marketing és kommunikációs anyagok folyamatos fejlesztését. A webhelyen egy közönségmérő eszköz használható. A böngésző beállításával letilthatja ezeket a funkciókat.