Panaszkezelés

Amennyiben nem elégedett az iBanFirst szolgáltatásával, panaszt tehet az alábbi címre küldött levélben:

iBanFirst S.A. Váci út 47 1134 Budapest

vagy e-mailben a következő címre: complaints@ibanfirst.com

Vállaljuk, hogy a panaszokat 15 napon belül megválaszoljuk. Ha kivételes körülmények miatt nem tudjuk teljesíteni ezt a kötelezettségünket, akkor ideiglenes választ küldünk, amelyben részletezzük a kivételes körülményeket és azt az időszakot, amelyen belül végleges válaszra számíthat.

Ha nem ért egyet vagy nem elégedett az iBanFirst által adott válasszal, vagy ha a megadott határidőn belül nem kapott végleges választ, panaszt nyújthat be az illetékes helyi hatóságnál vagy bármely más érvényes külső vitarendezési rendszernél.

Pénzügyi Békéltető Testület: https://www.mnb.hu/bekeltetes/hogyan-kezdemenyezheti-az-eljarast

company logo

Maradjon tájékozott

Értesüljön a legfrissebb FX hírekről, tippekről és legjobb gyakorlatokról, hogy határok nélküli jövőjét alakítani tudja

Az iBanFirst S.A.-t a Belga Nemzeti Bank (a CBE 0849.872.824 szám alatt) pénzforgalmi intézményként megfelelően engedélyezte és szabályozza. Közvetlen tagja a SWIFT-hálózatnak, és rendelkezik a SEPA-övezet egész területén történő fizetések teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal. Határokon átnyúló pénzforgalmiitnézményként az iBanFirst S.A. kizárólag fedezeti megoldásokat kínál (forward, flexi-forward és dinamikus forward), amelyek az alapul szolgáló fizetési műveletekhez kapcsolódnak. Az iBanFirst S.A. nem kínál befektetési vagy spekulatív célú opciókat vagy más pénzügyi eszközöket.